ĐƯA VÀO SỬ DỤNG CẦU KHUỔI BỐC XÃ NGUYÊN PHÚC

Bằng nguồn vốn duy tu, bảo dưỡng năm 2019, đầu tháng 9/2019 thôn Khuối Bốc, xã Nguyên Phúc được đầu tư xây dựng cầu dân sinh.

Với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, cầu dân sinh thôn Khuổi Bốc được khởi công xây dựng từ đầu tháng 9/2019, cầu có chiều dài 2m, bề mặt cầu được đổ bê tông cốt thép rộng 3m, dầy 20cm. Tổng kinh phí xây dựng là 73 triệu đồng, từ nguồn vốn duy tu, bảo dưỡng năm 2019, các hộ dân trong thôn đóng góp bằng ngày công lao động. Hiện nay công trình đã được bàn giao và đưa vào sử dụng, khi đưa vào sử dụng công trình sẽ đáp ứng nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của 20 hộ dân trong thôn. Góp phần hoàn thành tiêu chí giao thông trong Chương trình xây dựng nông thôn mới.