Dự Lễ khai mạc Đại hội TDTT điểm xã Đôn Phong huyện Bạch Thông tỉnh Bắc Kạn

0

Xem nội dung chi tiết tại đây