Đôn Phong nâng cao hiệu quả công tác công đoàn

     Việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ công chức luôn được công đoàn xã Đôn Phong xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Thông qua các hoạt động thiết thực, công đoàn phối hợp cùng các đoàn thể nỗ lực nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ công chức động viên họ vươn lên trong công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 Hoạt động thể thao của đoàn viên công đoàn sau giờ làm việc

     Công đoàn xã Đôn Phong huyện Bạch Thông hiện có 20 đoàn viên, dù còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở, vật chất trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn nhưng thông qua các hoạt động do công đoàn phát động những năm qua 100%  đoàn viên đều thực hiện hoàn thành công tác chuyên môn. Quan tâm làm tốt công tác thương binh xã hội, bảo trợ xã hội. Duy trì tốt các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tại địa phương, công đoàn đã bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan, gắn nhiệm vụ của công đoàn, xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp với cơ sở, thực hiện có hiểu quả việc chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ công chức, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tham gia xây dựng Đảng, nhà nước trong sạch vững mạnh. Chia sẻ với chúng tôi anh Trịnh Xuân Tuyên, đoàn viên công đoàn xã Đôn Phong nói: “Hàng năm luôn được sự quan tâm của tổ chức công đoàn, chăm lo đến quyền lợi cho đoàn viên kịp thời, tổ chức thăm hỏi khi đoàn viên, thân nhân ốm đau, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao cho đoàn viên công đoàn tạo không khí đoàn kết phấn đầu hoàn thành nhiệm vụ được giao….”

     Để tổ chức công đoàn ngày càng hoạt động có hiệu quả, Ban chấp hành công đoàn xã đã tích cực phối hợp cùng cấp ủy chính quyền địa phương có các giải pháp phù hợp, thông qua các hoạt động thiết thực như: Tổ chức các hoạt động nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ công chức; thăm hỏi, kịp thời động viên các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, thân nhân các đoàn viên khi ốm đau. Trong 6 tháng đầu năm Công đoàn xã đã tổ chức thăm hỏi đoàn viên ốm đau được 03 lượt, thăm ốm thân nhân đoàn viên 05 lượt với gần 4 triệu đồng, vận động cán bộ, công chức chung tay đóng góp được gần 4 triệu đồng, trong đó ủng hộ cho xã tổ chức hội xuân gần 1 triệu đồng, hỗ trợ xây dựng cầu treo vào thôn Nà Đán trên 2 triệu đồng và ủng hộ xây dựng mái ấm công đoàn được 400.000đồng. Ông Nguyễn Văn Lưu, Chủ tịch Công đoàn xã Đôn Phong cho biết: “Trong những năm qua hoạt động công đoàn tại xã Đôn Phong thực hiện có hiệu quả, quan tâm chăm lo cho đoàn viên đúng theo quy chế , phát động các phong trào thu hút đông đảo đoàn viên tham gia…”

     Trong thời gian tới Ban chấp hành công đoàn xã Đôn Phong sẽ tập trung đổi mới hoạt động thông qua việc tăng cường công tác tuyên truyền, đồng thời thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện nghiêm túc các quy định về tài chính công đoàn, công khai minh bạch, thực hành tiết kiệm, đảm bảo kinh phí hoạt động./.