Đoàn xã Hà Vị tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2022

0

Với chủ đề “Nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn; Xung kích, sáng tạo, xây dựng nông thôn mới”. Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2020 của Đoàn xã Hà Vị là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng nhằm động viên, đoàn kết, tập hợp đoàn viên, thanh thiếu niên các dân tộc trong xã, phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, thi đua, tình nguyện xây dựng tổ chức Đoàn, Hội, Đội và phong trào thanh thiếu niên ngày càng vững mạnh.

Trong nhiệm kỳ qua, BCH Đoàn xã đã tổ chức tuyên truyền phổ biến các chủ trương, chính sách của Nhà nước, các Nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp, triển khai các nội dung giáo dục thanh thiếu niên về chính trị tư tưởng, ý thức pháp luật, đạo đức và lối sống, phù hợp với đặc điểm của thanh thiếu niên địa phương. BCH Đoàn xã đã tham gia, tổ chức lớp học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Tổ chức tuyên truyền về 6 bài học lý luận chính trị cho hơn 100 lượt đồng chí. Điểm nổi bật là tổ chức thực hiện tốt cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” với những cách làm sáng tạo, qua đó nhận thức của đội ngũ cán bộ, đoàn viên có chuyển biến tốt, tạo ra phong trào thi đua sâu rộng trong thanh thiếu nhi học tập, rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hướng đến những tiêu chí cụ thể để trở thành những học sinh giỏi, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) gương mẫu. Trong phong trào xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng hưởng ứng “Tháng thanh niên”, “Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè” chương trình “Tình nguyện mùa đông”, hàng năm Đoàn xã đã tích cực tổ chức các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Phối hợp với tổ chức ChildFund và các ban ngành trong xã trao 46 xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hơn 500 đôi giầy và 426 cặp sách cho học sinh trong toàn xã. Tham gia làm đường nông thôn mới tại chi đoàn Nà Phả, Lủng Kén, Cốc Xả, Khuổi Thiêu với chiều dài 1.000m rộng 2m thu hút trên 150 lượt ĐVTN tham gia. Ngoài ra, Đoàn xã còn vận động ĐVTN trong xã tham gia giúp đoàn xã Quân Bình đổ bê tông xây dựng đường nông thôn mới.

Đại hội đã đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm trong nhiệm kỳ tới, đồng thời tiến hành bầu BCH khóa mới nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm 7 đồng chí và tiến hành bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội Đoàn cấp trên./.