Đoàn thanh niên tổ chức lao động tình nguyện tại Cẩm Giàng

Ngày 23/11/2014 Đoàn thanh niên Ngân hàng nhà nước tỉnh phối hợp với đoàn thanh niên xã Cẩm Giàng tổ chức lao động tình nguyện tại thôn Nà Cù, xã Cẩm Giàng.

Tại buổi lao động tình nguyện gần 50 đoàn viên thanh niên của 2 Chi đoàn đã tổ chức vận chuyển được hơn 20 mét khối đất đá, san lấp, tạo mặt bằng tuyến đường nội thôn và đường nội đồng thôn Nà Cù với tổng chiều dài khoảng 700 m, rộng 3 m. Đây là hoạt động thiết thực thể hiện tính xung kích, tình nguyện hướng về cơ sở của đoàn viên, thanh niên, góp phần vào công cuộc xây dựng nông thôn mới của địa phương. Được biết 2 tuyến đường này chuẩn bị được đầu tư bê tông hóa bằng nguồn vốn xây dựng nông thôn mới năm 2014 với tổng nguồn kinh phí khoảng 700 triệu đồng, trong đó ngân sách Nhà nước hỗ trợ 500 triệu đồng còn lại nhân dân trong thôn hiến đất, đóng góp bằng tiền và ngày công lao động, nhiều hộ tự nguyện tháo dỡ tường rào, nhà bếp…diện tích đất do nhân dân hiến để mở rộng con đường này khoảng 1000 m2.