ĐOÀN THANH NIÊN TỔ CHỨC GẦN 200 ĐỢT TÌNH NGUYỆN

Trong năm 2021, các cơ sở đoàn trên địa bàn huyện đã tổ chức được 195 đợt tình nguyện thu hút gần 1.500 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia.

Đoàn thanh niên tham gia lao động đổ bê tông sân nhà họp thôn Nà Hoan, xã Tân Tú

Trong đó, đoàn các cấp trong toàn huyện đã xây dựng được 42 công trình gắn biển công trình thanh niên, đạt 168% chỉ tiêu giao, cụ thể: 01 tủ báo điện tử; 07 cầu dân sinh, 01 vườn hoa khu di tích, 01 tường bao điểm trường mầm non, 03 sân bê tông nhà họp thôn, 02 nhà để xe trường học, 05 công trình thắp sáng đường quê, tổng chiều dài 4,8 km, 01 công trình thắp sáng điểm trường, 02 công trình cột treo băng zôn tuyên truyền địa bàn xã; 03 đoạn đường bê tông liên thôn, 03 cổng trào; 01 bảng tin thi đua trường học, 01 đường hoa thanh niên, 01 sân nhà để xe trường mầm non; 02 tranh tường bao trường học; 08 sân chơi cho thiếu nhi tại các xã Vũ Muộn, Nguyên Phúc, Tân Tú, Sỹ Bình, Mỹ Thanh, Quân Hà, Vi Hương. Tổng trị giá các công trình thanh niên là trên 1,42 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Đoàn cơ sở hỗ trợ xây dựng 33 nhà tiêu hợp vệ sinh, đạt 110% chỉ tiêu Kế hoạch giao…/.

Thanh Tuyền