ĐOÀN THANH NIÊN QUẢN LÝ GẦN 120 ĐOẠN ĐƯỜNG TỰ QUẢN

Là điểm sáng trong phát huy vai trò của tuổi trẻ tham gia xây dựng nông thôn mới , thời gian qua, các cơ sở đoàn thanh niên trên địa bàn huyện có nhiều công trình, phần việc cụ thể, góp phần làm thay đổi diện mạo quê hương. Một trong những hoạt động đó là phong trào xây dựng, bảo vệ đường liên thôn.

 Đoàn thanh niên tham gia xây dựng Nông thôn mới tại xã Tân Tú

Với phương châm “Mỗi cơ sở Đoàn một hoạt động, mỗi đoàn viên thanh niên một hành động thiết thực góp phần xây dựng nông thôn mới”, tuổi trẻ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bạch Thông đã triển khai sâu rộng phong trào xây dựng, bảo vệ đường liên thôn. Từ năm 2020 đến nay, toàn huyện đã có 27km đường bê tông liên thôn được đoàn thanh niên các cấp xây dựng và tu sửa. Tổ chức được 137 đợt tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới thu hút được hơn 5.000 lượt đoàn viên thah niên tham gia…Đặc biệt, đội ngũ thanh niên huyện còn đảm nhận quản lý 119 đoạn đường thanh niên tự quản tại các thôn, bản, góp phần cùng địa phương hoàn thành tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới…/.

 Thanh Tuyền