Đoàn thanh niên lao động tình nguyện tại xã Hà Vị

Tại buổi lao động đoàn viên thanh niên đã tổ chức làm nhiều phần việc có ý nghĩa như: Đổ bê tông đoạn đường vào thôn với chiều dài 150m, tặng một xe đạp, một chăn ấm cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và gia đình chính sách, giúp các hộ gia đình nghèo có hoàn cảnh khó khăn gặt lúa, làm hàng rào quanh nhà và sửa chuồng nuôi gia súc. Buổi tình nguyện đã thu hút hơn 40 đoàn viên thanh niên của các chi đoàn tham và 64 hộ dân tại thôn Cốc Xả.

Qua đây, đã phát huy vai trò xung kích của thanh niên các chi đoàn vì an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng./.