Đoàn Thanh niên Bạch Thông có 76 mô hình kinh tế do thanh niên đứng chủ cho thu nhập cao

Hiện nay trên địa bàn huyện Bạch Thông có 76 mô hình kinh tế do đoàn viên thanh niên đứng chủ, cho thu nhập từ 70 đến trên 100 triệu đồng/năm, tăng 38 mô hình so với năm 2015.

Để có được kết quả này, trong thời gian qua Huyện đoàn Bạch Thông đã phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội tạo điều kiện cho các cơ sở đoàn đảm nhận, quản lý 28 tổ tiết kiệm và vay vốn, với tổng dư nợ gần 31 tỷ đồng, tạo điều kiện cho trên 1.000 lượt đoàn viên vay vốn phát triển sản xuất. Đồng thời, các cơ sở đoàn thực hiện tốt công tác quản lý nguồn vốn, định hướng  cho thanh niên làm kinh tế phù hợp với điều kiện của địa phương, do vậy nhiều mô hình phát triển Nông lâm nghiệp kết hợp, mô hình trồng cam quýt, chăn nuôi gia súc, gia cầm, sửa chữa xe máy…do thanh niên đứng chủ cho thu nhập cao và ổn định, tạo việc làm cho hàng trăm lao động, trong đó có 20 mô hình cho thu nhập trên 100 triệu đồng và 56 mô hình thu nhập trên 70 triệu đồng/năm./.