Đoàn đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại xã Đôn Phong

Chiều 15/4, Trung tướng Bế Xuân Trường – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại biểu Quốc hội khóa XIII đơn vị tỉnh Bắc Kạn đã có buổi tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ VII, Quốc hội khóa XIII tại xã Đôn Phong.

Cùng dự buổi tiếp xúc có lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Xây dựng; lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện cùng cử tri đại diện cho các thôn, bản trên địa bàn. Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bắc Kạn, đồng chí Bế Xuân Trường đã báo cáo với cử tri xã Đôn Phong dự kiến nội dung, chương trình của Kỳ họp thứ VII, Quốc hội khóa XIII tổ chức vào cuối tháng 5, diễn ra trong 01 tháng. Kỳ họp dự kiến thông qua 10 dự án Luật và 02 Nghị quyết; đóng góp ý kiến vào 18 dự thảo Luật và một số báo cáo khác. Đồng chí Bế Xuân Trường cũng thông báo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện về các vấn đề: Đổi tên di tích tại thôn Khau Cưởm, xã Sỹ Bình; công nhận tuyến đường vào xã Sỹ Bình là di tích lịch sử thời kỳ chống Pháp; quan tâm rà soát bảo đảm an toàn hệ thống lưới điện và xây dựng thêm cột điện mới tại thôn Bản Mới, xã Tú Trĩ; nâng cấp tuyến đường vào xã Mỹ Thanh… Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Đôn Phong đã nêu một số ý kiến, kiến nghị, như: Cần nâng cấp tuyến đường vào xã Đôn Phong do tuyến đường này hiện đã xuống cấp nặng nề; sử dụng hiệu quả hơn diện tích khoảng 4.000ha rừng đã giao cho lâm trường quản lý; quan tâm đầu tư nâng cấp trang thiết bị y tế, nhân lực cho y tế tuyến cơ sở để giảm quá tải cho tuyến trên và thuận lợi cho người dân khám chữa bệnh; nâng lương cho cán bộ hưu trí; nghiên cứu tìm đầu ra cho sản phẩm nông sản; tăng cường quản lý, bảo vệ rừng đặc dụng núi đá…  Những ý kiến, kiến nghị liên quan đến thẩm quyền của huyện đã được lãnh đạo UBND huyện Bạch Thông giải đáp, tiếp thu. Những kiến nghị khác đã được Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bắc Kạn ghi nhận để phản ánh tới Quốc hội trong kỳ họp tới.