Đoàn đại biểu người có uy tín huyện Chợ Đồn và huyện Na Rỳ tham quan học tập tại thôn Phiêng An II xã Quang Thuận.

Vừa qua, đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào DTTS hai huyện Chợ Đồn và huyện Na Rỳ đã có buổi tham quan, giao lưu, trao đổi học tập kinh nghiệm tại Thôn Phiêng An II xã Quang Thuận.

Được sự đón tiếp nồng nhiệt của lãnh đạo xã và bà con nhân dân thôn Phiêng An II, đoàn đại biểu người có uy tín hai huyện Chợ Đồn, Na Rỳ đã được lãnh đạo thôn báo cáo tình hình phát triển kinh tế – xã hội của thôn; học tập, trao đổi kinh nghiệm về tổ chức tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, công tác bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở. Thôn Phiêng An II, xã Quang Thuận có 13 hộ là đồng bào dân tộc dao, tỉ lệ hộ nghèo ít năm về trước còn chiếm tới 25%. Song bước sang năm 2014, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự giúp đỡ của MTTQ và các đoàn thể, đặc biệt là đợt phát động thi đua thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới, người dân thôn đã chủ động trong việc chuyển đổi, cơ cấu cây trồng, đưa các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao vào trồng, bước đầu đã đem lại hiệu quả kinh tế cao, đặc biệt như cây Ổi lai lê, Cây Chè, cây cam, quýt. Song song với phát triển kinh tế, người dân thôn phiêng An II đã tích cực hưởng ứng phong trào chung tay xây dựng NTM. Huy động nhân dân làm đường bê tông nội thôn . Hàng tháng, người dân còn tổ chức làm vệ sinh môi trường trong thôn, nhờ đoàn kết giúp nhau trong cuộc sống, đến nay thôn không còn họ nghèo, trong thôn không còn nhà tranh tre dột nát, nhà tạm. Qua chuyến đi này, đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số hai huyện Chợ Đồn, Na Rỳ  đã học hỏi được nhiều kinh nghiệm thực tế. Từ đó sẽ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện tốt công tác vận động đồng bào dân tộc thiểu số sẽ góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước của đồng bào các dân tộc thiểu số nhằm thực hiện tốt chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước.