ĐOÀN CÔNG TÁC VĂN PHÒNG QUỐC GIA KIỂM TRA CÔNG TÁC GIẢM NGHÈO TẠI XÃ HÀ VỊ

0

Chiều ngày 09/8/2019 đoàn công tác của Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo Bộ Lao động – Thương binh và xã hội đã có buổi làm việc với thôn Nà Cà và Ủy ban nhân dân xã Hà Vị về công tác giảm nghèo tại địa phương.

Trong giai đoạn 2016-2020, số hộ nghèo đã giảm từ 70 hộ xuống chỉ còn 51 hộ; số hộ cận nghèo giảm từ 67 xuống còn 48 hộ. Trong năm 2019, Ủy ban nhân dân xã Hà Vị phấn đấu giảm số hộ nghèo xuống còn 10 hộ, hộ cận nghèo 12 hộ. Đến thời điểm hiện tại, qua rà soát các thôn không có phát sinh hộ nghèo mới. Tại buổi kiếm tra, lãnh đạo địa phương và đại diện thôn Nà Cà cũng đã nêu lên những khó khăn như: các chương trình phát triển kinh tế tại địa phương chưa đem lại hiệu quả kinh tế cao, các hộ nghèo còn trông chờ ỷ lại vào cơ chế, chính sách hỗ trợ của nhà nước, chưa có sự nỗ lực vươn lên thoát nghèo… Từ những khó khăn đó đưa ra một số giải pháp như: kêu gọi nhiều chương trình, chính sách phát triển kinh tế cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo; triển khai các gói vay vốn ưu đãi cho hộ gia đình phát triển kinh tế, tổ chức tập huấn nhiều chương trình chăn nuôi, hướng dẫn các hộ nghèo phát triển kinh tế dựa trên các nguồn lực sẵn có của địa phương…

Qua buổi làm việc tại xã và tại thôn Nà Cà, đoàn kiểm tra đánh giá cao công tác giảm nghèo tại địa phương, cũng như sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với công tác giảm nghèo. Tuy nhiên, đoàn kiểm tra cũng đề nghị lãnh đạo địa phương cần thực hiện tốt hơn nữa việc huy động các nguồn lực đầu tư, các ban ngành, đoàn thể xã cần có nhiều chương trình phát triển kinh tế hỗ trợ hội viên trong quá trình giảm nghèo; đồng thời giải đáp một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện công tác rà soát và thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo.tại địa phương./.