Đoàn công tác Huyện ủy làm việc tại xã Phương Linh

Mới đây, Đoàn công tác của Huyện ủy do đồng chí Hoàng Thu Trang – Tỉnh ủy viên – Bí thư Huyện ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với xã Phương Linh. Tham gia cùng đoàn có đại diện Ban Tổ chức Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, UBMTTQ, phòng Nội vụ, phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội LHPN huyện và Văn phòng Huyện ủy.

Trong quý I/2016, xã Phương Linh đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cơ bản hoàn thành một số chỉ tiêu kế hoạch giao. Về sản xuất nông nghiệp cây lúa xuân gieo cấy đạt 100% KH, cây thuốc lá đạt 60%KH, cây ngô đạt trên 58%KH, thực hiện theo dự án trồng cây ăn quả của phòng Nông nghiệp & PTNT huyện trồng mới 320 cây cam và 115 cây hồng. Đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định không có dịch bệnh lớn xảy ra trên địa bàn, công tác trồng rừng theo dự án 147 thiết kế đạt 147% kế hoạch.  Chương trình xây dựng nông thôn mới hiện nay xã đạt 12/19 tiêu chí, công tác văn hóa, y tế, giáo dục và an sinh  xã hội luôn được quan tâm thực hiện, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, triển khai tổ chức tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2016 “Sửa đổi lối làm việc”. Công tác xây dựng đảng, MTTQ và các đoàn thể thực hiện có hiệu quả. Công tác cho chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, đến nay UBMTTQ đã tổ chức xong hiệp thương lần thứ hai lập danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, xã nhiệm kỳ 2016 – 2021. Phát biểu tại buổi làm việc đồng chí Hoàng Thu Trang – Tỉnh ủy viên – Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà xã đã đạt được trong những tháng đầu năm, đồng thời đề nghị trong thời gian tới xã cần quan tâm chỉ đạo tập trung chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng vụ xuân, tiêm phòng vác xin cho đàn vật nuôi, phấn đấu thực hiện tăng diện tích cánh đồng đạt giá trị 100 triệu đồng/ha, tập trung mọi nguồn lực cho công tác xây dựng nông thôn mới, xây dựng lộ trình công tác giảm nghèo, đồng thời chuẩn bị tốt mọi điều kiện cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, đại hội Hội LHPN các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021./.