ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA UBND HUYỆN LÀM VIỆC TẠI XÃ NGUYÊN PHÚC

Ngày 28/02/2019, Đoàn công tác của Huyện ủy do đồng chí Nông Quốc Dũng – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với xã Nguyên Phúc kiểm tra tình hình phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh 2 tháng đầu năm. Cùng đi với đoàn có ông có đại diện Phòng Nông nghiệp & PTNT, Phòng GĐ&ĐT, Phòng Văn hóa Thông tin.

 Đoàn công tác của UBND huyện làm việc tại xã Nguyên Phúc

Theo báo cáo của UBND xã Nguyên Phúc trong hai tháng đầu năm 2019 tình hình phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh 2 tháng đầu năm cơ bản ổn đinh. Đối với cây lúa làm đất đạt 100% diện tích, đối với cây ngô trồng đạt 50% diện tích, đàn gia súc, gia cầm phát triển bình thường, công tác thu ngân sách đến thời đểm hiện tại xã đã thu được 8,7% KH, chương trình xây dựng NTM xã đạt 11/19 tiêu chí, tiến độ thực hiện các đề án, mô hình phát triển kinh tế hiện đã phân bổ cho các thôn để bà con đăng ký; Công tác văn hóa, xã hội, y tế dân số và gia đình cơ bản thực hiện tốt, quốc hòng, an ninh cơ bản được giữ vững.

Tại buổi làm việc đồng chí Nông Quốc Dũng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện ghi nhận những kết quả mà UBND xã Nguyên Phúc đã đạt được trong thời gian qua đồng thời yêu cầu trong thời gian tới xã cần tập trung triển khai kế hoạch sản xuất vụ xuân, đặc biệt vận động nhân dân cấy hết diện tích lúa xuân, đảm bảo khung thời vụ. Triển khai các phương án chống hạn; Tăng cường công tác quản lý đất đai, quản lý, khai thác tốt các nguồn thu trên địa bàn, đảm bảo các hoạt động chi thường xuyên kịp thời đúng luật ngân sách, tiếp tuc thực hiện tốt công tác PCTT&TKCN trên địa bàn…