Đoàn công tác của Huyện uỷ làm việc tại xã Mỹ Thanh

Sáng ngày 17/9/2015, Đoàn công tác của Huyện uỷ do đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ – Chủ tịch HĐND huyện làm Trưởng đoàn cùng đại diện một số phòng, ban của huyện đã có buổi làm việc tại xã Mỹ Thanh nhằm đánh giá toàn diện công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm, định hướng nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2015

Sau 9 tháng triển khai thực hiện nhiệm vụ, cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã Mỹ Thanh đã nỗ lực phấn đấu, thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu kế hoạch đề ra như: Tổng sản lượng lương thực có hạt cả năm ước đạt 102% KH (1.253,28 tấn); diện tích cấy cây lúa nước đạt 100,3% KH, trồng cây ngô đạt 107% KH, cây khoai môn đạt 112% KH. Duy trì phát triển đàn gia súc, gia cầm và thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh. Quan tâm chỉ đạo, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được duy trì thực hiện có hiệu quả. Thực hiện tốt các chế độ chính sách và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội được đảm bảo, giữ vững.

Trong công tác xây dựng Đảng, ngay sau Đại hội, Đảng ủy đã ban hành Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ xã, xây dựng Chương trình hoạt động toàn khóa của cấp ủy, xây dựng Chương trình kiểm tra giám sát của Đảng ủy và Chương trình kiểm tra giám sát của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy…

Phát biểu chỉ đạo buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ – Chủ tịch HĐND huyện đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà xã Mỹ Thanh đã đạt được trong 9 tháng đầu năm, đồng thời cũng chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế như: Công tác trồng rừng năm 2015 chưa đạt KH; công tác tiêm phòng cho đàn gian súc, gia cầm đạt thấp; triển khai thực hiện các tiêu chí đã đăng ký trong năm 2015 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới còn chậm; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền có lúc chưa thật sự quyết liệt, sâu sát… Trong thời gian tới đồng chí yêu cầu, Đảng ủy, chính quyền xã Mỹ Thanh cần tập trung chỉ đạo nhân dân tập trung chăm sóc, thu hoạch các cây trồng vụ mùa. Chủ động phòng, chống dịch bệnh, chống đói, rét cho đàn gia súc, gia cầm vào mùa đông. Chỉ đạo thực hiện tốt việc chăm sóc và nghiệm thu rừng trồng năm 2015; làm tốt công tác phòng, chống cháy rừng trong mùa hanh khô. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho sản xuất vụ đông – xuân năm 2015 – 2016 và xây dựng kế hoạch sản xuất nông – lâm nghiệp năm 2016. Đẩy mạnh thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Chỉ đạo quyết liệt công tác thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đảm bảo thu đúng, thu đủ, đạt kế hoạch giao. Chi ngân sách theo quy định và thực hiện tốt tiết kiệm chi. Quan tâm thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng đất và bảo vệ tài nguyên, môi trường trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 08-CT/TU, ngày 02 tháng 7 năm 2012 của BTV Tỉnh ủy về ngăn chặn, xử lý hoạt động khai thác, vận chuyển, chế biến khoáng sản, lâm sản trái phép gây hủy hoại môi trường trên địa bàn.

Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, quản lý tốt học sinh bán trú trên địa bàn. Tăng cường công tác tuyên truyền, chủ động phòng chống dịch, bệnh, nhất là dịch bệnh theo mùa và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn. Tổ chức tốt việc bình xét các danh hiệu trong phong trào“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2015 và đăng ký các danh hiệu văn hóa năm 2016. Quan tâm thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người có công, gia đình chính sách, người nghèo; bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; phòng chống các tệ nạn xã hội, đảm bảo an sinh xã hội. Thực hiện tốt việc rà soát và tổ chức đánh giá, bình xét hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015 đảm bảo khách quan, dân chủ, công bằng đúng thực tế…

Về công tác xây dựng Đảng, đồng chí nhấn mạnh Đảng ủy cần khẩn trương xây dựng kế hoạch tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện (khóa XIV), nhiệm kỳ 2015 – 2020 đến toàn thể cán bộ đảng viên và nhân dân. Đồng thời xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện (khóa XIV), nhiệm kỳ 2015 – 2020 sát với tình hình thực tế của địa phương. Phân công, phân nhiệm cho các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã để tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị và cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh. Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Một số kiến nghị, đề nghị của Đảng ủy xã đối với Đoàn công tác như: Đề nghị UBND huyện cấp kinh phí sửa chữa lớn cầu treo Phiêng Kham – Bản Châng và kè chắn lũ bảo vệ khu dân cư Bản Luông II, trạm Y tế xã, trường học; sửa chữa ống xi phông, đập trung thủy nông phục vụ tưới tiêu cánh đồng trung tâm trong mùa khô; sớm phê duyệt đề án chăn nuôi dê từ nguồn vốn phát triển sản xuất trong chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; quan tâm đầu tư nâng cấp tuyến đường từ phường Huyền Tụng (TP Bắc Kạn) vào trung tâm xã, các ý kiến đã được đồng chí Trưởng Đoàn công tác tiếp thu và sẽ báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét, chỉ đạo giải quyết trong thời gian tới.