ĐOÀN CÔNG TÁC BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN UỶ LÀM VIỆC TẠI HUYỆN YÊN SƠN, TỈNH TUYÊN QUANG

Ngày 04/4 Đoàn công tác Ban Thường vụ Huyện uỷ Bạch Thông có buổi thăm và làm việc tại huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

 Đoàn công tác BTV Huyện uỷ, làm việc với BTV Huyện uỷ Yên Sơn

Yên Sơn là huyện bao quanh thành phố Tuyên Quang, có diện tích trên 113 km2. Huyện có thế mạnh trong phát triển nông lâm nghiệp, công nghiệp và tiềm năng phát triển du lịch. Năm 2018 giá trị sản xuất công nghiệ, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng đạt gần 33%, các ngành dịch vụ gần 35%, nông lâm nghiệp, thủy sản trên 32%. Trong phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng trên địa bàn có nhiều nhà máy chế biến gỗ, chè xuất khẩu có công suất lớn tạo việc làm cho hàng nghìn lao động tại địa phương. Trong nông nghiệp nhiều loại cây trồng có giá trị kinh tế cao đã được người dân đưa vào trồng như cây chè, hồng ngâm, mía, đặc biệt là cây bưởi với diện tích trên 6000 ha, hàng năm đem lại nguồn thu nhập cao cho nhiều hộ gia đình. Toàn huyện Yên Sơn có 235 trang trại, trong đó có nhiều trang trại thu nhập 3 tỷ đồng/năm…

 Đoàn công tác BTV Huyện uỷ thăm mô hình Bưởi diễn tại xã Phúc Ninh

Tại buổi làm việc đoàn công tác Ban Thường vụ Huyện uỷ Bạch Thông và huyện Yên Sơn đã khái quát tình hình phát triển kinh tế, tiềm năng, thế mạnh của mỗi địa phương trong thời gian qua. Trao đổi những kinh nghiệm trong công tác xây dựng đảng, củng cố chính quyền, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn…Trước đó Đoàn công tác Ban Thường vụ Huyện uỷ đã đến thăm mô hình xây dựng nông thôn mới và hộ gia đình trồng bưởi diễn cho thu nhập cao tại xã Phúc Ninh./.