Định hướng tuyên truyền tháng 3/2023

Xem nội dung chi tiết tại đây

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên (01/3/1923-01/3/2023)