Định hướng tuyên truyền lần 1 tháng 11 năm 2022

xem nội dung chi tiết tại đây

Đề cương tuyên truyền 100 Ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt