ĐỊNH HƯỚNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH TUYÊN GIÁO (01/8/1930 – 01/8/2020)

Thực hiện Công văn số 1625-CV/BTGTU, ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Kạn về định hướng tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 – 01/8/2020), Ban Tuyên giáo Huyện ủy đề nghị các địa phương, đơn vị, Mặt trận Tổ quốc, các hội, đoàn thể của huyện tập trung tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, đảng viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về truyền thống vẻ vang của ngành Tuyên giáo trong 90 năm qua. 07 CVBTGHU

kèm đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng 07 CV tuyên truyền 90 năm ngày truyền thống Tuyên giáo (1)