Định hướng công tác tuyên truyền tháng 4 năm 2022

Xem nội dung chi tiết tại đây

 TỔ CHỨC TIÊM PHÒNG 2022

KẾ HOẠCH CHỐNG KHỦNG BỐ

CÔNG ĐIỆN THANH TRA, KIỂM TRA QUẢN LÝ THUỐC ĐIỀU TRỊ COVID

 CÔNG ĐIỆN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TIÊM VACCINE

KẾ HOẠCH CHỐNG THẤT THU NSNN

CÔNG TÁC PHỔ CẬP XÓA MÙ CHỮ