Định hướng công tác tuyên truyền tháng 11 năm 2022

Xem nội dung chi tiết tại đây

Đề cương tuyên truyền 100 Ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt