Điều lệ giải Bóng chuyền hơi Công nhân viên chức – Lao động tỉnh Bắc Kạn lần thứ III, năm 2021

Xem nội dung chi tiết tại đây