DIỆN TÍCH THỦY SẢN TOÀN HUYỆN ĐẠT HƠN 141 HA

0

Hoạt động chăn nuôi thuỷ sản trên địa bàn huyện đang được duy trì và phát triển. Diện tích chăn nuôi thuỷ sản toàn huyện đạt hơn 141 ha.

Diện tích chăn nuôi thuỷ sản trên địa bàn huyện đang được duy trì và phát triển.

Diện tích thuỷ sản của huyện được chia thành diện tích chăn nuôi hơn 139 ha và ươm giống 2,1 ha. Nhìn chung diện tích thủy sản tương đối ổn định, không có biến động. Năm nay, trong cơ cấu có sự thay đổi so với cùng kỳ năm ngoái như diện tích nuôi cá chép tăng, cá rô phi giảm do cá chép có hiệu quả kinh tế cao hơn. Huyện đang tiếp tục thực hiện tốt công tác chỉ đạo việc phát triển chăn nuôi thủy sản, thông qua chương trình nông thôn mới huyện đã hỗ trợ cá giống cho người nuôi tại một số địa phương, do vậy đã khuyến khích bà con đầu tư phát triển cách làm kinh tế này…

Đào Kiên