Diễn tập Phòng cháy chữa cháy rừng năm 2014 tại xã Sỹ Bình

Ngày 26/10/2014, Ban Chỉ đạo diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng huyện Bạch Thông đã tổ chức diễn tập phòng, chống cháy rừng năm 2014 tại xã Sỹ Bình. Dự cuộc diễn tập có ông Nguyễn Đoàn Tú – Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh, lãnh đạo Hạt Kiểm lâm huyện, Ban CHQS huyện, các ban ngành, đoàn thể xã Sỹ Bình và các trưởng thôn trên địa bàn xã.

Cuộc diễn tập PCCCR được chia làm 02 giai đoạn, giai đoạn vận hành cơ chế và giai đoạn thực binh chữa cháy rừng. Tình huống giả định là do sự bất cẩn của người dân trong khi làm nương rẫy đã làm cháy rừng tại thôn khu vực thôn Nà Cà xã Sỹ Bình. Tham gia giai đoạn thực binh chữa cháy rừng bao gồm: lực lượng tự vệ của Hạt Kiểm lâm huyện, lực lượng dân quân cơ động, dự bị động viên và xung kích, bà con nhân dân của xã, Ban Chỉ huy quân sự, Công an huyện và các lực lượng khác trên địa bàn. Sau một thời gian triển khai khẩn trương, nhanh chóng và quyết liệt với sự tham gia tích cực của các lực lượng và nhân dân, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Cuộc diễn tập được thực hiện theo phương châm 4 tại chỗ, lấy phòng ngừa cháy rừng là chính, công tác chữa cháy rừng phải được tiến hành khẩn trương, kịp thời ngăn chặn, hạn chế đám cháy, không để xảy ra cháy lớn, cháy lan kéo dài; đồng thời, cơ động lực lượng ứng cứu kịp thời làm giảm mức độ thiệt hại về tài nguyên rừng cũng như tính mạng và tài sản của nhân dân. Qua diễn tập phòng, chống cháy rừng, bảo vệ rừng đã nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy điều hành của Ban Chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy rừng địa phương, phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong việc thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng ứng phó có hiệu quả đối với các tình huống cháy rừng có thể xảy ra, nâng cao ý thức của các tổ chức, cá nhân hộ gia đình, chủ rừng trên địa bàn trong công tác PCCCR.