Diễn đàn công an lắng nghe ý kiến nhân dân

     Mới đây, Công an xã Hà Vị phối hợp với UBMTTQ xã tổ chức diễn đàn công an lắng nghe ý kiến nhân dân.

     Từ đầu năm đến nay trên địa bàn xã Hà Vị xảy ra 07 vụ việc trong đó mua bán trái phép chất ma túy 01 vụ, 01 đối tượng; đánh bạc 02 vụ, 11 đối tượng; gây rối trật tự công cộng 01 vụ; khai thác khoáng sản trái phép 01 vụ, 01 đối tượng; thực hiện tốt công tác quản lý hộ tịch, hộ khẩu và một số vấn đền phát sinh trên địa bàn. Các đại biểu cũng đã có nhiều ý kiến đóng góp trong công tác đảm bảo trật tự trên địa bàn và xây dựng cho lực lượng công an tại địa phương như: Cần tăng cường quản lý chặt chẽ các đối tượng tù tha trở về địa phương, xử lý các đối tượng gây rối trật tự, xây dựng kế hoạch tuyên truyền tại các thôn cụ thể nội dung và phù hợp với các đối tượng; có chế tài xử lý các đối tượng sử dụng công cụ săn bắt động vật…cán bộ công an phụ trách địa bàn tăng cường hơn nữa xuống cơ sở để nắm bắt thông tin và xử lý kịp thời các vụ việc xảy ra. Diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” là một loại hình sinh hoạt chính trị mới, là cầu nối quan trọng, tạo sự gắn bó khăng khít giữa lực lượng công an với nhân dân trên địa bàn./.