Diễn đàn công an lắng nghe ý kiên nhân dân

0

Ngày 22/5/2014, Công an huyện phối hợp với Ủy ban mặt trận tổ quốc huyện và xã Dương Phong tổ chức Diễn đàn công an lắng nghe ý kiến nhân dân. Dự buổi diễn đàn có Thượng tá Bàn Văn Trị – Phó trưởng Công an huyện, thiếu tá Lê Đức Chung – Phó trưởng công an huyện, đại diện UBMTTQ huyện, lãnh đạo địa phương, các trưởng thôn, Ban MTTQ thôn, công an viên trên địa bàn xã.

Tại buổi diễn đàn, Công an huyên đã thông qua báo cao tóm tắt kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện, công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân 6 thang đâu năm 2014. Kết quả 3 năm thực hiện Cuộc vân động  “ CADN chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì  nhân dân phục vụ”. Nhìn chung thời gian qua Công an huyện đã thực hiện tốt các hoạt động công tác, thực hiện có hiệu quả công tác điều tra khám phá án trên địa bàn, giữ gìn an ninh trật tự tại các địa phương có nguy cơ xảy ra nhiều tội phạm về ma túy, trộm cắp vặt, thư hiện tốt 6 điều Bác Hồ dậy công an nhân dân “ Vì nước quên thân, vì dân phụ vụ”. Tại buổi diễn đàn nhân dân cũng đã có nhiều ý kiến đóng góp nhằm xây dựng lực lượng Công an trong sạch vững mạnh, đồng thời thể hiện được mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa lực lượng Công an với nhân dân, kiên quyết loại bỏ các biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, thiếu tinh thần trách nhiệm trong giải quyết các yêu cầu, kiến nghị của nhân dân. Qua đây, nhằm đề ra các biện pháp khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân địa phương ngày càng trong sạch, vững mạnh, từng bước chính quy và hiện đại, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giữ vững an ninh trật tự , phục vụ có hiệu quả sự nghiệp CNH – HĐH đất nước.