DI TÍCH ĐỒN PHỦ THÔNG ĐÓN HƠN 400 LƯỢT KHÁCH ĐẾN THĂM QUAN

Từ đầu năm 2022 đến nay, Khu Di tịch lịch sử Đồn Phủ Thông được đón tiếp hơn 400 lượt khách trong và ngoài tỉnh đến thăm quan.

Ngày 06/5/2022, Đoàn học viên lớp đào tạo cao cấp Chỉ huy cấp Chiến dịch – Chiến lược  K11 – Học viên Quốc phòng đến thăm Di tích lịch sử Đồn Phủ Thông

Di tích lịch sử Đồn Phủ Thông nằm trên địa bàn thị trấn Phủ Thông cách Thành Phố Bắc Kạn 19 km về phía Bắc – Đông Bắc.Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Bắc Kạn là căn cứ địa kháng chiến, vùng trọng điểm trong các kế hoạch tấn công lên Việt Bắc của thực dân Pháp Thu – Đông năm 1947. Ngày 8/10/1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư kêu gọi bộ đội, dân quân, du kích và toàn thể đồng bào ra sức tiêu diệt địch. Bước sang năm 1948, quân ta mở chiến dịch Xuân – Hè. Phát huy thắng lợi của trận mở màn và được sự tăng cường của một số đơn vị chủ lực, đêm 12/3/1948 quân ta lại tập kích đánh vào đồn Phủ Thông. Trận Phủ Thông đã được Trung ương Đảng, Bộ Tổng chỉ huy biểu dương, Tiểu đoàn 11 được mang danh hiệu “Tiểu đoàn Phủ Thông”. Sau trận Phủ Thông ngày 25/7/1948, quân địch ở các cứ điểm không dám càn quét, sục xạo các vùng xung quanh, ta giành được chủ động trên địa bàn Bắc Bạch Thông.

Đoàn học viên lớp đào tạo cao cấp Chỉ huy cấp Chiến dịch – Chiến lược  K11 – Học viên Quốc phòng dâng hương tại Di tích Đồn Phủ Thông.

Ngày 27/3/1998, đồn Phủ Thông được Bộ Văn hóa – Thông tin xếp hạng là di tích lịch sử cấp Quốc gia. Ngày 01/6/1999 nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân thị trấn Phủ Thông vinh dự được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Để ghi nhớ công lao to lớn của các anh hùng đã hy sinh dành lại động lập dân tộc và tìm hiểu về diễn biến diễn ra trận công Đồn, từ đầu năm đến nay Khu di tích lịch sử đồn Phủ Thông vinh dự được đón hơn 400 lượt khách trong và ngoài tỉnh đến thăm quan và dâng hương./.

Ngọc Diệp