Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng ứng dụng công dân số, hướng dẫn xử lý phản ánh, kiến nghị tại Hệ thống tiếp nhận và phân tích ý kiến người dân

Xem nội dung chi tiết tại đây

Chi tiết các chức năng, tiện ích và cách sử dụng theo tài liệu gửi kèm tại Phụ lục I

Nghiên cứu hướng dẫn thực hiện Hệ thống tiếp nhận và phân tích ý kiến người dân (theo tài liệu gửi kèm tại Phụ lục II)