Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Những năm qua, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở Bạch Thông luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, chú trọng và đang từng bước đem hiệu quả thiết thực. Dù là nghề nông nghiệp hay phi nông nghiệp, sau khi hoàn thành chương trình tại các lớp đào tạo nghề, phần lớn các học viên đã phát huy được nghề ngay tại địa phương hoặc hành nghề tại một số doanh nghiệp, góp phần quan trọng vào mục tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Với một địa phương thuần nông, chủ yếu dựa vào sản xuất nông lâm nghiệp như bạch Thông thì những lớp học theo quyết định 1956/QĐ-TTg là rất thiệt thực và hữu ích, chính vì vậy đã thu hút rất đông học viên thuộc nhiều lứa tuổi khác nhau tham dự. Bởi qua thực tế các lớp tác đào tạo nghề đã giúp cho người học nghề tiếp cận được kiến thức chuyên môn, biết cách làm nghề, giảm chi phí sản xuất, tăng năng suất lao động, bà con nông dân có việc làm, có thu nhập, góp phần cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống. Sau gần 4 năm triển khai đề án 1956, đã có hàng nghìn lượt lao động nông thôn ở Bạch Thông được tiếp cận các ngành nghề phù hợp với điều kiện của địa phương, gia đình qua đó áp dụng có hiệu quả vào sản xuất chăn nuôi, từng bước có việc làm ổn định, nâng cao được mức sống. Chỉ tính riêng trong năm 2014 này huyện ta đã mở được 6 lớp đào tạo nghề cho trên 180 học viên, tập trung vào 2 nghề chính là dạy nghề phi nông nghiệp và dạy nghề nông nghiệp. Trong số đó dạy nghề nông nghiệp chiếm phần đa với các nghề như kỹ thuật trồng nấm, chăn nuôi thú y. Từ thói quen lao động nhỏ lẻ trong sản xuất nông nghiệp, giờ đây phần lớn trong số họ đã mạnh dạn làm ăn nhờ những kiến thức, hiểu biết thông qua các lớp tập huấn, các chương trình đào tạo nghề… để đưa lại hiệu quả hơn trong sản xuất, kinh doanh. Không chỉ nhiều nghề mới đang cho thu nhập khá mà ngay trong sản xuất nông nghiệp, nhiều gia đình đã biết áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào canh tác nâng cao năng suất và sản lượng lương thực so với trước đây. Trong thời gian tới, để công tác đào tạo nghề theo Quyết định 1956 được hiệu quả hơn nữa thì huyện Bạch Thông cần có sự phối hợp làm tốt công tác điều tra, khảo sát và dự báo nhu cầu học nghề của lao động nông thôn; tăng cường cơ sở vật chất trang thiết bị dạy nghề đối với các trung tâm dạy nghề; phát triển chương trình, giáo trình, đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý dạy nghề; cung cấp thông tin về các cơ sở có đủ điều kiện tham gia dạy nghề cho lao động nông thôn, các nghề đào tạo, các mô hình dạy nghề gắn với việc làm hiệu quả tại địa phương để lao động nông thôn biết và lựa chọn. Góp phần vào thực hiện thắng lợi công cuộc xóa đói giảm nghèo của địa phương.