DANH SÁCH THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY – HĐND – UBND HUYỆN

THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY – HĐND – UBND HUYỆN BẠCH THÔNG
1. Đồng Văn Lưu – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy
– Điện thoại liên hệ: 0209. 3850.050
– Địa chỉ email: luudv.bt@backan.gov.vn
2. Nguyễn Thanh Hà – Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện
Điện thoại liên hệ: 0209. 3850.058
Địa chỉ email: hant.bt@backan.gov.vn
3. Phùng Đức Hậu – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện
Điện thoại liên hệ: 0209. 3850.109
Địa chỉ email: haupd.bt@backan.gov.vn
 4. Hà Thị Thùy – Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch HĐND huyện
Điện thoại liên hệ:
Địa chỉ email:thuyht.bt@backan.gov.vn
LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN BẠCH THÔNG NHIỆM KỲ 2016 – 2021
1. Đinh Quang Hưng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện
Điện thoại liên hệ: 0209.3850.039
Địa chỉ email: hungdq.bt@backan.gov.vn
2. Đồng chí Nguyễn Duy Luân – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện
Điện thoại liên hệ:0209.3850.047
Địa chỉ email: luannd.bt@backan.gov.vn
 LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HĐND – UBND HUYỆN BẠCH THÔNG
 1. Vũ Hải Đăng – Phó Chánh Văn phòng
Điện thoại liên hệ:   0209.3850.044
Địa chỉ email: dangvh.bt@backan.gov.vn