Đánh giá kết quả dự án cải thiện tình trạng sức khỏe giai đoạn 2012- 1014

Ban quản lý dự án y tế huyện phối hợp với tổ chức ChildFund tổ chức hội thảo tổng kết đánh giá kết quả hoạt động của dự án cải thiện tình trạng sức khỏe phụ nữ và trẻ em huyện Bạch Thông giai đoạn 2012- 1014. Đến dự có Ông Nguyễn Tiến Tôn – Phó Giám đốc Sở y tế; Ông Nguyễn Đình Học – Phó Giám đốc Sở y tế, Hiệu trưởng Trường trung cấp y Bắc Kạn; Ông Nguyễn Ngọc Sơn – UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện và lãnh đạo 6 xã thuộc vùng dự án.

Trong 3 năm triển khai dự án cải thiện tình trạng sức khỏe phụ nữ và trẻ em huyện Bạch Thông giai đoạn 2012- 1014 dự án đã  tập chung vào 4 mục tiêu chính là: Nâng cao năng lực trạm y tế xã để cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế có chất lượng cho trẻ em và phụ nữ; tăng cường kiến thức và thực hành của phụ nữ về sức khỏe sinh sản và chăm sóc sức khỏe và trẻ em; tăng cường kiến thức, nhận thức và thực hành của người dân trong cộng đồng về phòng tránh HIV/AIDS; Cộng đồng được trao quyền để cung cấp hỗ trợ cũng như làm việc cùng các trạm y tế để đạt được và duy trì các thành công.

Kết quả đạt được là: Xây dựng được một trạm y tế, cung cấp thiết bị y tế cho bệnh viện huyện và 6 trạm y tế thuộc vùng dự án, đào tạo nâng cao trình độ chuyện môn cho đội ngũ làm công tác sản khoa và nhi khoa của bệnh viện huyện và 6 trạm y tế của vùng dự án; tập huấn cho đội ngũ tuyên truyền viên nòng cốt các nội dung truyền thông về chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, tổ chức cân trẻ để đánh giá tình trạng suy dinh dưỡng và cấp vi chất cho trẻ suy dinh dưỡng; tiếp tục hộ trợ nhóm tự lực các hoạt động hàng tháng để phát triển thành viện, giúp đỡ người có HIV chăm sóc sực khỏe tại nhà. Trong quá trình triển khai các hoạt động của dự án cộng đồng đã được trao quyền tham gia ngay từ khi xây dựng dự án, triển khai các hoạt động cho đến đáng giá dự án hàng năm và cho đến khi kết thúc dự án.…..và một số hoạt động khác.

Phát biểu tại hội thảo lãnh đạo sở y ông Nguyễn Tiến Tôn – Phó Giám đốc Sở y tế đã đánh giá khá cao về dự án, mong rằng trong thời gian tới dự án sẽ tiếp tục hỗ trợ các địa phương khó khăn để dự án phát triển rộng khắp hơn.