Đảng uỷ xã Phương Linh triển khai Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị

Ngày 7/10/2014, Đảng uỷ xã Phương Linh đã triển khai Chỉ thị số 36 – CT/ TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị đến các đồng chí uỷ BCH đảng bộ xã, lãnh đạo các Ban, ngành đoàn thể, bí thư, phó bí thư chi bộ trực thuộc Đảng uỷ.

Tại hội nghị đã quán triệt, triển khai các nội dung của Chỉ thị số 36- CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Chỉ thị số 30 – CT/TU ngày 05 tháng 9 năm 2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Các văn bản hướng dẫn của Trung ương và cấp trên về công tác nhân sự chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp, nhân sự Uỷ ban kiểm tra, công tác kiểm tra giám sát Đại hội Đảng các cấp và các văn bản triển khai chuẩn bị cho Đại hội của cấp mình. Thông qua hội nghị nhằm giúp cấp ủy Đảng  thực hiện tốt một số nhiệm vụ để tiến hành Đại hội Đảng bộ xã và đại hội chi bộ trực thuộc đạt kết quả từ việc tổ chức, quán triệt, xây dựng kế hoạch thực hiện đảm bảo đúng các yêu cầu, nội dung Chỉ thị số 36- CT/TW của Bộ Chính trị; chuẩn bị tốt về công tác nhân sự Ủy ban kiểm và công tác kiểm tra, giám sát phục vụ Đại hội, giúp cấp ủy Đảng lãnh đạo thực hiện, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; tập trung chỉ đạo Đại hội Đảng bộ các cấp đạt chất lượng cao, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, an toàn, tiết kiệm.