ĐẢNG ỦY THỊ TRẤN PHỦ THÔNG TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2019

Ngày 31/12/ 2019, Đảng ủy Thị trấn Phủ Thông đã tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Dự chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đồng Văn Lưu, tỉnh ủy viên – Bí thư Huyện ủy.

Trong năm 2019, được sự quan tâm, tạo điều kiện của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy, Đảng ủy thị trấn Phủ Thông đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời quán triệt, triển khai các Chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Phát huy tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, chú trọng nâng cao vai trò của, trách nhiệm của từng đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ , nhất là trách nhiệm nêu gương của các đồng chí lãnh đạo  chủ chốt…

 Toàn cảnh HN tổng kết công tác Đảng ủy thị trấn Phủ Thông

Trong năm đã kết nạp 09 quần chúng vào đảng, chuyển chính thức cho 08 đảng viên,…Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đạt  hiệu quả cụ thể:  Tổng sản lượng lương thực cả năm đạt 171,8 tấn; Thu ngân sách đạt 131% KH giao; lĩnh vực văn hóa được quan tâm. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm; tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức có sự chuyển biến tích cực. Ủy ban MTTQ, các đoàn thể thị trấn tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động, quan tâm xây dựng củng cố, kiện toàn tổ chức, phát triển hội viên, đoàn viên.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí bí Đồng Văn Lưu – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã biểu dương và ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn Phủ Thông đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời, đề nghị Đảng bộ thị trấn tiếp tục nỗ lực phấn đấu để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2020 mà Nghị quyết Đảng bộ đã đề ra./.