ĐẢNG ỦY QUÂN SỰ HUYỆN RA NGHỊ QUYẾT LÃNH ĐẠO NHIỆM VỤ NĂM 2020

Sáng 31/12/2019, Đảng ủy quân sự huyện Bạch Thông đã tổ chức hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng năm 2020. Đồng chí Đồng Văn Lưu – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy quân sự huyện chủ trì hội nghị.

  

 Hội nghị triển khai Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ năm 2020

Trong năm 2019, Đảng uỷ Quân sự huyện đã thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Đảng ủy quân sự huyện đã chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng cho lực lượng vũ trang, cũng như công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tuyển chọn công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu… Tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ tại Sỹ Bình, Tân Tiến, diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng tại xã Tú Trĩ và Lục Bình đạt kết quả khá. Tổ chức chi trả trợ cấp cho các đối tượng, theo đúng quý định. Qua đánh kiểm điểm đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng năm 2019, có 02 tập thể và 3 cá nhân đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 30 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ

Năm 2020, Đảng ủy Quân sự huyện Bạch Thông xác định sẽ quán triệt nghiêm túc Nghị quyết của Đảng ủy Quân sự tỉnh và Nghị quyết của Ban thường vụ Huyện ủy về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2020. Trong đó, làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; xây dựng Đảng ủy Quân sự huyện trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện; quân số tham gia huấn luyện đạt trên 100% chỉ tiêu. Đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng chào mừng các ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước; tiếp tục nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang huyện, phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao./.