ĐẢNG BỘ XÃ PHƯƠNG LINH TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2019

0

Sáng ngày 18/01/2019, Đảng bộ xã Phương Linh tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Dự hội nghị có đồng chí Phùng Đức Hậu – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện, ông Đinh Quang Hưng – Phó chủ tịch UBND huyện.

Trong năm 2018, dưới sự quan tâm giúp đỡ trực tiếp của Huyện ủy, HĐND, UBND, các ban ngành đoàn thể huyện, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ và nhân dân trong xã đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Tổng sản lượng lương thực có hạt cả năm đạt trên 1. 200 tấn, thu ngân sách nhà nước đạt trên 247 triệu bằng 184% kế hoạch, thực hiện đạt 15/19 tiêu chí nông thôn mới, tỷ lệ hộ nghèo còn 9,7%, 4/9 thôn đạt danh hiệu làng văn hóa, 81,1% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế chiếm trên 97% dân số. Công tác anh ninh trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Về lĩnh vực xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị, Mặt trận và các đoàn thể triển khai có hiệu quả. Trong năm, Đảng ủy đã tập trung quán triệt, triển khai, xây dựng chương trình hành động và tổ chức thực hiện Nghị Quyết Hội nghị lần thứ Tư, thứ Năm của Ban chấp hành TW Đảng khóa XII. Các chỉ thị, Nghị quyết, các kết luận của cấp ủy cấp trên được triển khai kịp thời đến các cán bộ Đảng viên. Tiếp tục triển khai học tập Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh”.

Năm 2019, Đảng bộ xã Phương Linh sẽ  tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng cơ sở vật chất; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội;tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; lãnh đạo các cấp uỷ chi bộ trực thuộc Đảng uỷ tiếp tục về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ”…