Đảng bộ xã Phương Linh tổ chức Đại hội lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2015 – 2020

Sáng ngày 28/5/2015, xã Phương Linh đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2015 – 2020. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nông Quốc Dũng – Phó Bí thư – Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Là Thị Huyền – UVBTV – Phó Chủ tịch UNBD huyện, đồng chí Hoàng Anh Chỉnh – UVTT HĐND huyện, lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy, Ban Xây dựng Đảng, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, UBKT và 95 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Trong nhiệm kỳ qua, cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong toàn xã đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn thực hiện đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh. Tổng sản lượng lương thực có hạt ươc năm 2015 là 1.164 tấn, đạt 120% so với nhiệm kỳ đề ra, tăng 50 tấn so với năm 2010. Bình quân lương thực đạt 645kg, đạt 107,5%, tăng 45kg/người so với năm 2010. Sản xuất lâm nghiệp được quan tâm đầu tư, độ che phủ rừng ngày một tăng góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp,  thương mại dịch vụ có sự phát triển mạnh, số hộ kinh doanh tăng. Lĩnh vực xây dựng kết cấu hạ tầng như giao thông, thủy lợi, điện được quan tâm đầu tư. Thu ngân sách tăng dần qua các năm, công tác giáo dục và đào tạo được quan tâm, duy trì và giữ vững phổ cập tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập THCS, công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân và các chương trình quốc gia về y tế được triển khai đồng bộ và có hiệu quả. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì và phát triển. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể thường xuyên được củng cố về tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động. Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đồng chí Nông Quốc Dũng đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ xã trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới, Đảng bộ xã cần tập trung lãnh đạo và đưa ra giải pháp thực hiện chuyển đổi cơ cấu giống, cây trồng vật nuôi, áp dụng tiến bộ KHKT trong sản xuất nông lâm nghiệp; quan tâm đầu tư các nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội, thực hiện có hiệu chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, đẩy mạnh xã hội hóa công tác văn hóa, giáo dục, y tế trên địa bàn; thực hiện tốt công tác giữ gìn ANTT; quan tâm thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng củng cố chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị các cấp; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đồng thời đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 

Đại hội đã bầu 10 đồng chí vào BCH Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020, bầu chức danh Bí thư, phó Bí thư Đảng ủy, UBKT và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020.