Đảng bộ xã Cao Sơn tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015 – 2020

Trong hai ngày 23 và 24/6/2015, Đảng bộ xã Cao Sơn tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Nông quốc Dũng – Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện, các ban xây dựng Đảng và 65 đảng viên trong toàn đảng bộ.

Với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn kết, trách nhiệm, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015 – 2020”. Trong 5 năm qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do diễn biến của thời tiết, khí hậu thay đổi, nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và sự vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể cùng với sự nỗ lực của nhân dân nên đã tập trung cho sản xuất nông nghiệp, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất, làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn, tích cực thâm canh tăng vụ. Kết quả, năm 2010 tổng sản lượng lương thực đạt trên 575 tấn, năm 2015 ước tổng sản lượng đạt 600 tấn, bình quân lượng thực đầu người đạt 620kg/người/năm; đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định, không có dịch bệnh lớn xảy ra trên địa bàn; thực hiện tốt công tác quản lý và bảo vệ rừng, tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 80%; chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thực hiện theo kế hoạch hàng năm, công tác thu nhân sách hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch giao. Công tác giáo dục và đào tạo luôn được quan tâm thực hiện có hiệu quả, duy trì và thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn luôn ổn định và giữ vững.

Phát biểu chỉ đạo đồng chí Nông Quốc Dũng – Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện đã biểu dương và ghi nhận những cố gắng mà Đảng bộ xã Cao Sơn đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời tiếp tục phát huy tiềm năng thế mạnh trong công tác phát triển sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi đại gia súc, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, tập trung huy động cộng đồng trong công tác xây dựng nông thôn mới, tập trung cho quy hoạch hạ tầng như mở chợ trung tâm xã, tập trung các nguồn lực để đạt chuẩn các trường học, y tế, chăm lo kịp thời các gia đình chính sách, phát huy vai trò của tổ chức mặt trận và các đoàn thể, tiếp tục triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đại hội đã tiến hành bầu 5 đồng chí vào BCH khóa XIV, nhiệm kỳ 2015 -2020; bầu Bí thư, Phó Bí thư, UBKT đảng ủy và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên./.