“DÂN VẬN KHÉO” TRONG TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG VÀ PHÁT HUY CÁC NGUỒN LỰC XÂY DỰNG THÔN ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI Ở ĐON BÂY

Nhằm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nhiều thôn trên địa bàn huyện đã có nhiều cách làm “dân vận khéo” huy động sự vào cuộc, chung sức của người dân. Điển hình là mô hình “ Dân vận khéo” trong tuyên truyền, vận động và huy động các nguồn lực xây dựng thôn đạt chuẩn nông thôn mới của Ban công tác mặt trận thôn Đon Bây, xã Vi Hương.

Thôn Đon Bây, xã Vi Hương, có 04 dân tộc cùng sinh sống gồm: Kinh, Tày, Nùng, Dao với 62 hộ. Thôn được chia thành 3 cụm dân cư, địa hình tương đối bằng phẳng, đường đi lối lại cơ bản thuận lợi, kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi gia súc, gia cầm nhỏ lẻ. Để hoàn thành mục tiêu xây dựng thôn nông thôn mới Chi bộ, Ban công tác mặt trận thôn đã chỉ đạo các chi hội, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, huy động sự vào cuộc của người dân trong thôn.

 Người dân thôn Đon Bây đóng góp ngày công làm cầu dân sinh

Ông Dương Văn Tình – Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn Đon Bây cho biết:  “Để hoàn thành mục tiêu xây dựng thôn nông thôn mới, mỗi công việc của thôn Nhân dân đều được dân chủ trong bàn bạc, tham gia ý kiến, thống nhất trước khi quyết định để tổ chức thực hiện; với phương châm “dân biết, dân làm, dân kiểm tra và dân được thụ hưởng”.

 Nhờ thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở và phong trào “Dân  vận khéo”, mỗi cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong thôn luôn sôi nổi, hào hứng, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, tích cực thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, giảm nghèo, ra sức cố gắng, khắc phục khó khăn để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế – xã hội của thôn. Các chỉ tiêu phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp theo nghị quyết của thôn đưa ra đều được Nhân dân thực hiện đạt chỉ tiêu; lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện thường xuyên có hiệu quả; cơ sở hạ tầng tiếp tục được đầu tư xây dựng; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong thôn được đảm bảo. Nhân dân thôn Đon Bây tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, tích cực tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình; thường xuyên phát huy quyền, nghĩa vụ trong việc tham gia xây dựng, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

 Nhà Văn hoá thôn Đon Bây được xây dựng khang trang

Ông Ngô Đại Nghĩa – Trưởng thôn Đon Bây cho biết: “Nhờ thực hiện tốt công tác “Dân vận khéo” mà từ năm 2022 tới nay, bà con trong thôn hiến được 3.000 m2 đất để mở 01 tuyến đường nội thôn; cùng các nhà hảo tâm các hộ trong thôn đã  đóng góp tiền được 83 triệu đồng, 265 ngày công xây đựng được 01 công trình cầu nội thôn và 01 công trình tu sửa sân chơi thể thao của thôn. Đến nay, thôn đạt được 18/19 tiêu chí và đang tiếp tục phấn đấu sẽ hoàn thành tiêu chí thu nhập trong năm 2023”.

 Để đạt được những kết quả đó, thôn Đon Bây  luôn phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong quá trình thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và phong trào “Dân vận khéo”; chủ động tìm ra những cách làm sáng tạo phù hợp với điều kiện thực tế, nguồn lực của thôn. Kịp thời phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương của Bác, tạo sự lan toả trong xã hội. Đẩy mạnh tuyên truyền tạo sự đồng thuận, đoàn kết, thống nhất trong thôn để tạo thành sức mạnh tổng hợp, đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của thôn. Thực hiện tốt việc biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong xây dựng mô hình “Dân vận khéo”./.

Thanh Tuyền