DÂN QUÂN XÃ CẨM GIÀNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC DÂN VẬN

Sáng ngày 6/8/2021, lực lượng dân quân xã Cẩm Giàng đã thực hiện công tác dân vận trong huấn luyện góp phần gắn kết tinh thần đoàn kết nhân dân, xây dựng đơn vị vững mạnh.

 Lực lượng dân quân xã Cẩm Giàng tham gia công tác dân vận tại cơ sở

Cụ thể: giúp đỡ được 02 gia đình chính sách có công với cách mạng là ông Triệu Đức Kinh, Lý Đức Thụy, thôn Nà Xỏm với các phần việc giúp phát cỏ đồi rừng với diện tích 10.000 m², làm cỏ,  vun ngô diện tích 1.200m² đã thu hút hơn 60 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia.

Đặc biệt, từ đầu năm đến nay, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp, dân quân xã Cẩm Giàng đã tích cực phối hợp, tham gia cùng với cấp ủy chính quyền xã tuyên truyền, vận động Nhân dân phòng, chống dịch bệnh với những việc làm thiết thực, cán bộ, chiến sĩ dân quân xã đã để lại hình ảnh tốt đẹp trong lòng Nhân dân, qua đó, tăng cường tình đoàn kết, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.  Xác định rõ yêu cầu nhiệm vụ công tác QP, QSĐP trong những năm qua cấp ủy, chính quyền xã Cẩm Giàng đã thực hiện tốt đề án xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh, rộng khắp. Lực lượng dân quân được xây dựng cả về số và chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Ngọc Diệp