ĐÀI TRUYỀN THANH CÁC XÃ LÀM TỐT CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN

Mặc dù hiện nay, các phương tiện thông tin đại chúng đang phát triển rất mạnh mẽ nhưng hệ thống đài truyền thanh cơ sở với lợi thế kịp thời, tiện ích, ít tốn kém vẫn giữ một vị trí không thể thiếu trong công tác thông tin tuyên truyền ở cơ sở.

Hệ thống Đài truyền thanh xã Quân Hà hoạt động có hiệu quả trong công tác thông tin, truyền truyền

Trên địa bàn huyện hiện có 14/14 Đài truyền thanh xã, thị trấn với 128/147 cụm loa hoạt động thường xuyên tại các khu dân cư, đảm bảo chuyển tải các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến các khu dân cư cũng như phản ánh các hoạt động kinh tế – xã hội diễn ra trên địa bàn. Đây còn là công cụ hữu hiệu phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở. Những năm qua, hệ thống Đài truyền thanh các xã, thị trấn  không ngừng được đầu tư cải tạo, nâng cấp về cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật; chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Đặc biệt, trong thời gian qua các xã, thị trấn đã tăng cường soạn thảo các bản tin tuyên truyền công tác bầu cử, tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid – 19 trên địa bàn. Công tác quản lý, vận hành các thiết bị kỹ thuật, đảm bảo việc tiếp phát sóng phục vụ nhân dân; các xã đã kịp thời phối hợp với viên chức kỹ thuật của Trung tâm VH,TT&TT huyện tư vấn, hỗ trợ khắc phục sự cố.

Để hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở thực sự là công cụ điều hành của cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn; ngoài việc tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng mạng lưới truyền thanh cơ sở, thì việc nâng chế độ đãi ngộ đối với cán bộ làm công tác truyền thanh xã, thị trấn là rất cần thiết. Bên cạnh đó, cần thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ đài truyền thanh cơ sở để việc xây dựng, biên tập các chương trình phát thanh đúng, trúng và đạt hiệu quả cao hơn nữa. Có như vậy, người dân mới được tiếp cận và thụ hưởng thông tin kịp thời đầy đủ, đồng thời giúp cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở./.

Ngọc Diệp