Đại hội thành viên Hợp tác xã Hợp Lực thị trấn Phủ Thông lần thứ II

Ngày 25/6/2016, Hợp tác xã Hợp Lực thị trấn Phủ Thông tổ chức Đại hội thành viên hợp tác xã lần thứ II, nhiệm kỳ 2016 – 2020, chuyển đổi hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012. Dự Đại hội có lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, Hội LHPN huyện, Liên minh hợp tác xã tỉnh.

Hợp tác xã Hợp Lực thị trấn Phủ Thông được thành lập từ năm 2012 do Hội Phụ nữ thị trấn Phủ Thông sáng lập, hiện nay Hợp tác xã có 29 thành viên. Ngành nghề hoạt động chủ yếu là làm nghề phở khô kết hợp với chăn nuôi lợn. Với tổng vốn điều lệ trên 1,8 tỷ đồng, trong những năm qua hoạt động của HTX đã thu được nhiều kết quả, duy trì sản xuất phở đạt trên 500 kg gạo/ngày, doanh thu bình quân 3,6 tỷ đồng/năm, tạo việc làm thường xuyên cho 20 lao động nữ với mức thu nhập bình quân từ 3,5 đến 4 triệu đồng/người/tháng. Sản phẩm phở khô, phở ngốt của HTX đã được tiêu thụ tại các huyện, thành phố trong tỉnh và một số tỉnh lân cận…Trong thời gian tới HTX tiếp tục phát triển thêm thành viên; phấn đấu sản xuất phở khô đạt sản lượng bình quân 6,5 tấn/tháng, xuất chuồng 02 tấn lợn hơi/tháng. Đầu tư mở rộng ngành nghề chăn nuôi, trồng rau màu,…không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường, phấn đấu đến hết năm 2020 doanh thu đạt 7 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận đạt 4,3 tỷ đồng…Đại hội đã bầu 03 thành viên vào Hội đồng quản trị HTX và 02 kiểm soát viên Hợp tác xã nhiệm kỳ 2016 – 2020./.