Đại hội Hội nạn nhân chất độc Da cam/điôxin huyện Bạch Thông lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2014 – 2019

Ngày 08/7/2014 Ban Vận động thành lập Hội nạn nhân Da cam/điôxin huyện Bạch Thông đã tổ chức Đại hội Hội nạn nhân chất độc Da cam/điôxin lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ huyện Bạch Thông có hơn 500 người bị nhiễm chất độc Da cam/điôxin, nhiều gia đình có 2 – 3 người bị nhiễm chất độc hóa học gây cho gia đình gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống và là gánh nặng cho xã hội. Thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước đối với nạn nhân chất độc da cam/điôxin, huyện Bạch Thông đến nay đã thực hiện trợ cấp hàng tháng cho 206 người, những đối tượng còn lại đang chờ văn bản hướng dẫn mới để tiếp tục xem xét trợ cấp. Việc thành lập Hội nạn nhân chất độc Da cam/điôxin nhằm giúp đỡ các nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam và là đại diện pháp lý cho nạn nhân chất độc Da cam/điôxin để tiếp nhận sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh để khắc phục những hậu quả của chiến tranh, chất độc hóa hoạc do Mỹ gây ra. Việc thành lập cho tổ chức đại diện cho nạn nhân chất độc Da cam/điôxin cấp huyện sẽ khơi dậy sự đồng tâm hiệp lực, góp sức cùng chính quyền địa phương huy động mọi tiềm năng của xã hội, tạo điều kiện giúp đỡ nạn nhân chất độc Da cam/điôxin và gia đình của họ hòa nhập với cộng đồng, xã hội. Đại hội đã hiệp thương bầu ra 7 đại biểu vào Ban chấp hành và bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ban kiểm tra Hội nạn nhân chất độc Da cam/điôxin huyện Bạch Thông khóa I, nhiệm kỳ 2014 – 2019.