Đại hội Hội Làm vườn Huyện Bạch Thông khóa IV, nhiệm kỳ 2014 – 2019

Ngày 05/8/2014, huyện Bạch Thông đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Làm vườn khóa IV, nhiệm kỳ 2014 – 2019. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nông Văn Bính – Chánh văn phòng hội làm vườn tỉnh; đồng chí Hà Văn Tiến – Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Thanh Hà – UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện; các ban, ngành đoàn thể huyện và 56 đại biểu đại diện cho hơn 1.800 hội viên Hội Làm vườn của 17 xã, thị trấn.

Trong nhiệm kỳ 2009 – 2014, Ban Chấp hành Hội Làm vườn huyện đã cố gắng vượt qua mọi khó khăn để xây dựng phong trào VACR trên địa bàn toàn huyện ngày càng phát triển;  phong trào VAC của hội luôn gắn với phong trào  nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi của hội nông dân do vậy các cấp Hội đã tổ chức được hơn 600 buổi tập huấn khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi cho 31.297 lượt hội viên nông dân tham gia. Phong trào hội viên thi đua phát triển kinh tế đã thu hút các hộ hội viên tham gia tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại hình thành các vùng sản xuất tập trung. Qua đó xuất hiện nhiều hộ hội viên sản xuất kinh doanh giỏi bằng các hình thức giúp đỡ về vay vốn không tính lãi, giúp về giống cây trồng, con giống, công lao động và kinh nghiệm sản xuất hàng năm nhiều hộ hội viên sản xuất kinh doanh giỏi đã và đang tạo việc làm cho hơn 200 lao động nông thôn trên địa bàn huyện, từ đó góp phần quan trọng trong công tác xóa đói giảm nghèo của huyện. Bên cạnh đó các cấp hội đã tín chấp hơn 7 tỷ đồng để giúp 623 hội viên vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh đồng thời phối hợp triển khai các dự án trồng cây ăn quả tại các xã Quang Thuận, Quân Bình, Hà Vị, Sỹ Bình, Tân Tiến, Thị Trấn Phủ Thông, Phương Linh, Tú Trĩ và Vi Hương. Thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi tăng giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích canh tác từ 50-70 triệu đồng/ha, dự án trồng rừng 147, dự án đàn lợn nái thu hút đông đảo hội viên tham gia, xuất hiện nhiều mô hình cho thu nhâp kinh tế cao tại các xã: Quang Thuận, Dương Phong, Quân Bình, Cẩm Giàng, Phương linh.

Trong nhiệm kỳ  qua, đã có 1.416 hộ hội viên đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Trong đó điển hình như hộ bà Nông Thị Vì, ông Cao Xuân lãng, ông Lộc Văn Nghinh, ông Lưu Chấn Thụ ở xã Quang Thuận cho thu nhập bình quân 300 triệu đồng/năm; hộ bà Lộc Thị Liệu, ông Nguyễn Duy Chinh xã Dương Phong, thu nhập bình quân 170 triệu đồng/năm từ trồng  trọt, chăn nuôi; hộ ông Trương Văn Phấn, ông Phan Văn Hơn, ông Hà Văn Mạn xã Quân Bình, thu nhập bình quân 150 triệu đồng/năm từ mô hình trồng trọt, chăn nuôi, dịch vụ… ngoài ra tại các xã, thị trấn còn rất nhiều hộ có thu nhập cao từ mô hình chăn nuôi, trồng cây ăn quả, trồng màu, dịch vụ.

Từ những kết quả của phong trào VACR, phát triển kinh tế trang trại của các hộ hội viên đã góp phần nâng cao đời sống và tạo nguồn lực chung tay xây dựng nông thôn mới; tổng sản lượng lương thực năm sau cao hơn năm trước, phong trào đã thực sự thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội trong toàn huyện.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác Hội Làm vườn còn một số hạn chế, tồn tại như: BCH hội làm vườn cấp huyện và cấp xã chủ yếu là kiêm nhiệm; công tác kiểm tra chưa được thường xuyên, các hoạt động tư vấn, dịch vụ hộ trợ hội viên  chưa được mở rộng, nhiều cơ sở hội chưa chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động.

Trong nhiệm kỳ tới, hội phấn đấu kết nạp thêm 200 hội viên; 100 cán bộ hội được đào tạo bồi dưỡng nghiệm vụ, 100% hội viên được tập huấn chuyển giao KHKT, được nghe tuyên truyền về các Chỉ thị, Nghị quyết của hội, các đề án phát triển nông nghiệp của huyện, phấn đấu hàng năm có 80% tổ chức hội đạt vững mạnh và khá không có tổ chức hội yếu kém.

Đại hội đã hiệp thương 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội khóa mới; bà La Thị Huyền – UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện giữ chức Chủ tịch Hội Làm vườn huyện Bạch Thông khóa IV, nhiệm kỳ 2014 – 2019 và hiệp thương 16 đại biểu đi dự đại hội Hội làm vườn tỉnh nhiệm kỳ 2014 – 2019.