Đại hội Hội Cựu giáo chức huyện lần thứ I, nhiệm kỳ 2015-2020

Ngày 04/11/2015, Ban vận động Hội Cựu giáo chức huyện Bạch Thông tổ chức Đại hội Hội Cựu giáo chức huyện lần thứ I, nhiệm kỳ 2015-2020. Dự và chỉ đạo Đại hội có Lãnh đạo tỉnh hội, ông Đinh Quang Hưng – Phó Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo một số ban, ngành của huyện và 62 đại biểu đại diện cho toàn thể hội viên trên địa bàn huyện.

Đại hội đã thông qua quyết định thành lập Hội Cựu giáo chức, báo cáo quá trình vận động thành lập Hội Cựu giáo chức huyện và phương hướng hoạt động của Hội; thông qua dự thảo Điều lệ Hội Cựu giáo chức, nhiệm kỳ 2015-2020. Việc thành lập Hội Cựu giáo chức, nhằm tập hợp các cán bộ, giáo viên, nhân viên trong ngành giáo dục trên địa bàn để tiếp tục phát huy vai trò của các nhà giáo, tích cực tham gia hoạt động xã hội, góp phần đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài và phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương. Đại hội đã đề ra phương hướng hoạt động của Hội nhiệm kỳ 2015-2020, qua đó kêu gọi toàn thể hội viên đoàn kết, gương mẫu chấp hành mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước. Động viên gia đình xây dựng gia đình văn hoá, con em hiếu học, mỗi hội viên hăng hái thi đua thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Đại hội đã đề ra.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành mới gồm 09 đồng chí, 03 Uỷ viên Ban Thường vụ,  bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Cựu giáo chức huyện nhiệm kỳ 2015- 2020./.