Đại hội điểm Hội Cựu chiến binh xã Quân Bình nhiệm kỳ 2017 – 2022

0

Ngày 12/01/2017, Hội Cựu chiến binh xã Quân Bình tổ chức Đại hội đại biểu Hội cựu chiến binh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Đây là Đại hội được Hội cựu chiến binh huyện Bạch Thông chọn chỉ đạo làm điểm để rút kinh nghiệm cho Đại hội Hội CCB cấp cơ sở trong toàn huyện.

Hội cựu chiến binh xã Quân Bình hiện có 07 chi hội với 129 Hội viên. Trong nhiệm kỳ qua, Hội đã vận động cựu chiến binh đoàn kết giữ vững và phát huy truyền thống “ Bộ đội Cụ Hồ”. Động viên cựu chiến binh nêu cao tinh thần tự lực tự cường, giúp đỡ nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống, phấn đấu giảm nghèo bền vững. Nhiều mô hình do cựu chiến binh đứng chủ cho thu nhập trên 100 triệu đồng/năm. Theo tiêu chí mới hội chỉ còn 02 hộ nghèo, 02 hộ cận nghèo, không có hộ hội viên phải ở nhà tạm, dột nát. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới hội đã vận động hiến 3000 m2 đất, trên 1.000 ngày công và trên 10 triệu đồng làm đường giao thông, kênh mương nội đồng, xây dựng nhà họp thôn, tặng sổ tiết kiệm cho 11 gia đình chính sách, trị giá 3.000.000 đ, đóng góp trên 25 triệu đồng tiền quỹ các loại do địa phương phát động…

Công tác xây dựng tổ chức Hội được chú trọng, Hội thường xuyên tổ chức quán triệt, học tập các nghị quyết của Đảng và Hội cấp trên tới toàn thể hội viên, vận động hội viên tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hố Chí Minh”. Phong trào thi đua yêu nước, phong trào “cựu chiến binh gương mẫu” được duy trì thường xuyên rộng khắp, trở thành động lực xây dựng Hội trưởng thành vững chắc, toàn diện, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ do đại hội lần thứ V đề ra…

Trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, Hội CCB xã Quân Bình phấn đấu 100% chi hội trong sạch vững mạnh, 98% trở lên hội viên đạt tiêu chuẩn hội viên gương mẫu và 90% trở lên gia đình CCB đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ không còn hội viên nghèo…

Tại Đại hội Hội CCB xã Quân Bình đã bầu 07 đồng chí vào Ban chấp hành khóa VI, nhiệm kỳ 2017 – 2022 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội CCB huyện nhiệm kỳ 2017 – 2022./.