ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ XÃ VŨ MUỘN NHIỆM KỲ 2020 – 2025

Trong 2 ngày 13,14/5 Đảng bộ xã Vũ Muộn tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Thanh Hà – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đại diện các Ban xây dựng đảng Huyện ủy.

 Toàn cảnh Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Vũ Muộn đã phát huy tinh thần đoàn kết, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra: Các chỉ tiêu sản xuất nông, lâm nghiệp, chăn nuôi đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Sản xuất nông nghiệp phát triển mạnh theo hướng chuyên canh, gắn với thị trường, góp phần giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho người dân. Các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được quan tâm thực hiện, nhân rộng được các mô hình điển hình tiên tiến. Kết cấu hạ tầng như giao thông, thủy lợi, điện, đường, trường học, nước sinh hoạt…được quan tâm đầu tư. Thu ngân sách tăng dần qua các năm. Công tác giáo dục, đào tạo được quan tâm, duy trì phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập THCS, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Thực hiện tốt công tác quốc phòng – quân sự địa phương. Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được đảm bảo…

 Đồng chí Nguyễn Thanh Hà – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội đồng chí Nguyễn Thanh Hà – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân xã Vũ Muộn đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời yêu cầu trong nhiệm kỳ tới Đảng bộ xã tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, lãnh đạo chỉ đạo người dân thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh tế – xã hội. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao thu nhập cho người dân, đặc biệt quan tâm, nâng cao hiệu quả các tổ hợp tác, hợp tác xã. Thực hiện có hiệu quả các mô hình phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp. Chỉ đạo thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Quan tâm thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, củng cố chính quyền, MTTQ và các đoàn thể. Thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn đảng. Quan tâm thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn….

 BCH khoá mới ra mắt Đại Hội

Đại hội đảng bộ xã Vũ Muộn bỏ phiếu bầu 08 đồng chí vào BCH, bầu Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí Thư, Phó Bí thư, Ủy ban kiểm tra  Đảng bộ xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Bạch Thông lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và biểu quyết thông qua các Nghị quyết về chỉ tiêu kinh tế – xã hội, QP-AN nhiệm kỳ 2020 – 2025./.