Đại hội Đảng bộ xã Vũ Muộn lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 – 2020

Trong 2 ngày 4 – 5/6/2015 xã Vũ Muộn đã tổ chức Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Hoàng Thu Trang – Tỉnh ủy viên – Bí thư Huyện ủy, lãnh đạo các Ban xây dựng đảng, UB kiểm tra Huyện ủy.

Đảng bộ xã Vũ Muộn hiện có 101 đảng viên sinh hoạt tại 11 chi bộ trực thuộc, trong nhiệm kỳ qua Đảng bộ xã đã tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa thâm canh tăng vụ. Mô hình 50 triệu đồng/ha trở lên được cấp ủy, chính quyền tích cực chỉ đạo thực hiện; năng xuất, sản lượng lương thực đều tăng qua từng năm, đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định; thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt kế hoạch giao; kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội được quan tâm đến nay 9/10 thôn với 80% số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia, 100% thôn có nhà họp thôn, 80% số hộ dân được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh; tỷ lệ huy động trẻ vào lớp 1 và lớp 6 đạt 100%. Duy trì và giữ vững kết quả phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập THCS mức độ 1; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 34% năm 2011 xuống còn 17,8% năm 2014; hàng năm tỷ lệ đảng viên hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm trên 87%…

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đồng chí Hoàng Thu Trang – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Vũ Muộn đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, trong nhiệm kỳ tới đồng chí đề nghị Đảng bộ xã Vũ Muộn cần tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có giải pháp cụ thể nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng thế mạnh của xã trong phát triển kinh tế, xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế tập thể, huy động mọi nguồn lực thực hiện có hiệu quả phong trào xây dựng nông thôn mới; Duy trì và giữ vững phổ cập giáo dục tại các bậc học; thực hiện tốt phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; thực hiện tốt chế độ chính sách người có công, giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ chính trị về tiếp tục “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay”.

Trong nhiệm kỳ tới Đảng bộ xã Vũ Muộn đề ra mục tiêu hàng năm có 70 ha thu nhập từ 70 triệu đồng trở lên, trồng rừng mới hàng năm đạt chỉ tiêu giao; phấn đấu đến năm 2020 thu ngân sách đạt 180 triệu đồng, 100% số đường trục thôn được kiên cố hóa, 100% số hộ dân được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn dưới 7%, hộ cận nghèo dưới 5%; hàng năm có 70% số thôn đạt chuẩn văn hóa, 80% số hộ đạt gia đình văn hóa; 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong đó có 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có đảng viên vi phạm kỷ luật.

Tại Đại hội đã bầu 09 đồng chí vào Ban Chấp hành, bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và bầu 05 đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Bạch Thông lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015 – 2020./.