Đại hội Đảng bộ xã Vi Hương nhiệm kỳ 2015-2020

0

Trong 2 ngày 27-28/6 xã Vi Hương đã tổ chức Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2015-2020. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng và 158 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Vi Hương đã đoàn kết, dân chủ, phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu của từng cán bộ, đảng viên. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã đã vượt qua khó khăn, ra sức thi đua lao động sản xuất thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đã đề ra. Sản xuất nông lâm nghiệp có bước tăng trưởng khá, bình quân lương thực đạt hơn 700 kg/người/năm, công tác phòng chống dịch bệnh được tăng cường, công tác trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng thực hiện có hiệu quả; các mô hình phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, chương trình xây dựng nông thôn mới, kinh tế hạ tầng, công tác thu ngân sách, công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường; công tác văn hóa – quốc phòng, an ninh, tư pháp được cấp ủy chính quyền tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả. Công tác xây dựng Đảng, củng cố chính quyền và các đoàn thể luôn được chú trọng, chất lượng hoạt động ngày càng được nâng lên.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận và đánh giá cao những kết quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ xã trong nhiệm kỳ qua, chỉ ra những tồn tại hạn chế cần khắc phục. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, Đảng bộ cần tập trung lãnh đạo, bàn giải pháp thực hiện chuyển đổi cơ cấu giống, cây trồng vật nuôi, áp dụng tiến bộ KHKT trong sản xuất nông lâm nghiệp; định hướng phát triển vùng sản xuất rau an toàn; quan tâm thu hút các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng; đẩy mạnh xã hội hóa công tác văn hóa, giáo dục, tiếp tục duy trì xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quan tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đồng thời đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đại hội đã bầu 10 đồng chí vào BCH khóa mới, bầu Bí thư, phó Bí thư Đảng ủy, UBKT và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020.