ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ XÃ TÂN TÚ LẦN THỨ NHẤT, NHIỆM KỲ 2020 – 2025

Trong 02 ngày 11, 12/5/2020, Đảng bộ xã Tân Tú, đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nông Quốc Dũng – Phó Bi thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

 Toàn cảnh Đại hội 

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ và nhân dân xã Tân Tú đã phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, đoàn kết, thống nhất, vượt qua khó khăn, khai thác tiềm năng, thế mạnh, phát huy nội lực triển khai thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã  nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra. Trong nhiệm kỳ qua Đảng bộ xã đã tập trung chỉ đạo chính quyền triển khai thực hiện có hiệu quả các phương án sản xuất nông lâm nghiệp, vận động nhân dân áp dụng KHKT vào sản xuất, đẩy mạnh chuyển đổi c cấu cây trồng vật nuôi, do vậy đã thu được những kết quả nhất định cụ thể: Năng suất lúa bình quân đạt 52ta/ha; tổng sản lượng lương thực có hạt là trên 2300 tấn, bình quân lương thực đầu người là 631kh/người/năm, các cây tròng khác đều đạt và vượt chỉ tiêu giao. Các lĩnh vực: Văn hóa, y tế, giáo dục, dạy nghề, giải quyết việc làm, gia đình văn hóa… đều vượt chỉ tiêu nghị quyết ĐH. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường thực hiện. Trong nhiệm kỳ, đã kết nạp mới 45 đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng, và phòng chống tham nhũng được thực hiện nghiêm… Qua bình xét, đánh giá hàng năm có gần 96% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) được thực hiện nghiêm túc, tạo sức lan tỏa sâu rộng. Hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội có nhiều đổi mới…Phát huy những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ xã Tân Tú đề ra một số chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của mỗi chi ủy, chi bộ, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; quan tâm công tác phát triển đảng viên mới; xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, bảo đảm tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất… Phấn đấu đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt 35 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn dưới 7%; phấn đấu trong nhiệm kỳ, kết nạp 40 đảng viên mới…Phát biểu và chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nông Quốc Dũng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận, biểu dương, chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân xã Tân Tú đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị Đảng bộ xã thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng tạo đồng thuận cao trong đảng bộ và nhân dân; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt và hiệu quả hoạt động của chi bộ; tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế khai thác tốt tiềm năng thế mạnh của địa phương; phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố quốc phòng địa phương…

Đại hội đã bầu 11 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã khoá I, nhiệm kỳ 2020 – 2025; bầu bí thư, phó bí thư, ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra khóa mới; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025./.