Đại hội Đảng bộ xã Tân Tiến lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020

Trong 2 ngày 17-18/6/2015 xã Tân Tiến đã tổ chức Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện, lãnh đạo các Ban xây dựng đảng và 108 đại biểu chính thức trong toàn Đảng bộ.

Đảng bộ xã Tân Tiến hiện có 09 chi bộ trực thuộc, trong nhiệm kỳ qua Đảng bộ xã đã tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa thâm canh tăng vụ. Mô hình 70 triệu đồng/ha trở lên được cấp ủy, chính quyền tích cực chỉ đạo thực hiện với cơ cấu thuốc lá – lúa mùa, 2 vụ lúa – 1 vụ màu; năng xuất, sản lượng lương thực đều tăng qua từng năm; thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt kế hoạch giao; kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội được quan tâm. Duy trì và giữ vững kết quả phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập THCS mức độ 1; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 6,9% năm 2010 xuống còn 1,25% năm 2014; thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, công tác nhân đạo từ thiện, tình hình an ninh chính trị ổn định; hàng năm có 80% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh; tỷ lệ đảng viên hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm trên 80%…

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tân Tiến đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, trong nhiệm kỳ tới đồng chí đề nghị Đảng bộ xã Tân Tiến cần tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có giải pháp cụ thể nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng thế mạnh của xã trong phát triển kinh tế, huy động mọi nguồn lực thực hiện có hiệu quả phong trào xây dựng nông thôn mới; Duy trì và giữ vững phổ cập giáo dục tại các bậc học; thực hiện tốt phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; thực hiện tốt chế độ chính sách người có công, giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ chính trị “ về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay”.

Trong nhiệm kỳ tới Đảng bộ xã Tân Tiến đề ra mục tiêu hàng năm có 35 ha thu nhập từ 70 triệu đồng trở lên, trồng rừng mới hàng năm đạt chỉ tiêu giao; phấn đấu đến năm 2020 thu ngân sách đạt 184 triệu đồng, 100% số đường trục thôn được kiên cố hóa, 100% số hộ dân được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn dưới 1,2%; 7/7 thôn đạt thôn văn hóa, 80% trở lên số hộ đạt gia đình văn hóa; hàng năm có 80% chi bộ trực thuộc đạt trong sạch vững mạnh, 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên….Tại Đại hội đã bầu 09 đồng chí vào Ban Chấp hành, bầu BTV, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khóa XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và bầu 06 đại biểu chính thức đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Bạch Thông lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015 – 2020./.